Examens BAC

الإطار المرجعي لامتحانات البكالوريا 2021

الإطار المرجعي لامتحانات البكالوريا 2021، ​الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالامتحانات الإشهادية الإشهادية 2021/2020، نشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأطر المرجعية الخاصة بالامتحان الوطني دورة 2021. كما تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين […]